2017/2018

V šolskem letu 2017/2018 so aktivno vključeni v projekt učenci 6. b in 6. c razreda.

Oblikoval se je šolski projektni tim, ki ga sestavljamo:

Suzana Harej, vodja projekta

Janez Kobe, ravnatelj

Mojca Klinec, vodja šolskega projektnega tima

Irana Žorž Kisilak, pedagoginja

Lilijana Sulič, socialna delavka

Doris Lozej, psihologinja

Majda Šuligoj, razredničarka 6. b

Tanja Kogoj, razredničarka, 6. c

Tanja Čutura, učiteljica

Katjuša Batič, učiteljica

Mirjam Florijančič, učiteljica

Tanja Batistič Poljšak, učiteljica

Tatjana Boscarol, učiteljica