2018/2019

V šolskem letu 2018/2019 so aktivno vključeni v projekt učenci 7. b in 7. c razreda.

Šolski projektni tim sestavljamo:

Suzana Harej, koordinatorica projekta

Janez Kobe, ravnatelj

Mojca Klinec, vodja šolskega projektnega tima

Irana Žorž Kisilak, pedagoginja

Lilijana Sulič, socialna delavka

Doris Lozej, psihologinja

Majda Šuligoj, razredničarka 7. b

Tanja Kogoj, razredničarka, 7. c

Katjuša Batič, učiteljica

Tanja Batistič Poljšak, učiteljica

Tatjana Boscarol, učiteljica

Anja Peric, učiteljica