Izpolnjevanje vprašalnikov

V okviru projekta bomo aktivno delovali na področju dviga samopodobe učencev z namenom zmanjševanja medvrstniškega nasilja. Učenci 6. razreda so izpolnjevali  vprašalnik »Analiza mladostnikovega samovrednotenja« Inštituta za razvijanje osebne kakovosti (http://www.insti-rok.si/).

Šolska pedagoginja Irena Žorž Kisilak je za 6. b in 6. c izrisala tudi sociogram, s čimer sta razredničarki Majda Šuligoj in Tanja Kogoj dobili vpogled v socialno strukturo oddelkov.