Varnost v spletu

V letošnjem letu bomo v našem projektu posvetili tudi nekaj pozornosti ozaveščanju mladih glede varne rabe interneta.

V ta namen smo imeli strokovni delavci, vključeni v ta projekt, na jesenskem srečanju s španskimi in bolgarskimi partnerji predavanje na to temo. Strokovnjak na tem področju doc. dr. Benjamin Lesjak nas je spomnil, na kaj vse je potrebno opozoriti učence ob uporabi svetovnega spleta:

  • na internetu nismo anonimni
  • razmislek o tem, koliko smo odvisni od vseh elektronskih naprav (“Kdaj si prvič pogledal na telefon danes?”)
  • “poguglajmo” se
  • gesla so kot zobna ščetka (“Kako pogosto zamenjaš geslo?”)
  • varna gesla (geslo dolžine 9 znakov lahko odkrijejo v nekaj tednih, 10 znakov v 3 mesecih, 11-12 znakov pa v približno 100 letih)
  • zanesljivost vsebine na internetu
  • poznavanje pravil glede uporabe
  • nevarnosti, ki pretijo na nas

Učencem od 4. do 7. razreda smo omogočili ogled filma Gajin svet in ob tem predavanje Safe.si, ob katerem so učenci skozi zanimiv in dinamičen pogovor o vsebinah filma razširili znanje o glavnih internetnih tveganjih in pasteh, s katerimi so se srečali Gaja, Matic in Tea. Spoznali so, kaj so najstniki v filmu naredili narobe, kaj so storili prav in kako prepoznati ter se zaščititi pred predstavljenimi nevarnostmi.

Učenci so prisostvovali tudi delavnici Codeweek: Gajin svet programiranja, kjer so izvedeli nekaj o programiranju, pasteh na internetu in o Matičevih računalniških podvigih v filmu.

V januarju so učenci prisostvovali dvourni delavnici na temo Spletno nasilje in ustrahovanje.