Povečevanje občutka pripadnosti

V lanskem šolskem letu smo na srečanju v Bolgariji skupaj z učenci razmišljali, katere dejavnosti bi na šoli lahko organizirali, da bi bili ponosni na našo šolo in to, da smo del OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica.

V namen dobrega počutja, medsebojnega druženja in skrbi za rekreacijo uživamo v plesu vsako sredo od začetka oktobra dalje – ob lepem vremenu zunaj, sicer pa v telovadnici.

Pripravili smo pesem Naša šola, ki jo je avtorica Nika Kodrič zapela s šolskim zborčkom na prireditvi v tednu mobilnosti, ko so nas obiskali učenci in učitelji iz partnerskih šol. Besedilo pesmi je napisala Alja Furlan, delček pa se glasi takole:

“smo

Marljivi

Iskreni

Ljubeznivi

Olikani

Jasni

Kulturni

Aktivni …”

Na šoli se trudimo povečati občutek pripadnosti naši državi, zato smo v vse učilnice in pisarne izobesili sliko zastave in grba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica športa je učenke naučila ples s trakovi, s katerimi so sestavili slovensko zastavo. Ples so prikazali vsem učencem na šolski prireditvi ob državnem prazniku.