Delavnice Jaz in Ti

Tema delavnic II. dela programa Več kot spričevalo je “Jaz in Ti”. Razredničarki 7. b in 7. c sta v svojih oddelkih izvajali delavnice na to temo med razrednimi urami.

– Delavnica LISTEK NA ČELO

Učenci mižijo, ko se jim na čelo zalepi listek (dve različni barvi), da se potem brez besed po barvi združijo v dve skupini in bi bil učenec, ki dobi listek tretje barve, izločen … Ob tem spregovorimo o izločanju v razredu.

Sledi razgovor o odnosu do oblikovanja in na nek način zapiranja v skupine in razmišljanje o občutkih izločenega, kar se v razredu pogosto dogaja.

 Delavnica BESEDE, KI POMAGAJO

Pišejo na pripravljen list; sledi pogovor in izbor pozitivnih besed.

 • Katere besede ljudem pomagajo, da se bolje počutijo?

lep si, si zelo prijazen, zelo pameten in sposoben, vse bo še dobro, si dober prijatelj, rad te imam

 • Kaj bi rekel/rekla, da bi nekoga opogumil/-a?

zmoreš, dobro boš opravil, uspelo ti bo, ne predaj se, nikoli ne reci nikoli, verjamem vate, uspelo ti bo

 • Kako lahko nekomu poveš, da je dobro opravil delo?

bravo, uspelo ti je, dobro si opravil, ponosen sem nate, vedel sem, da ti bo uspelo, vedno bolje ti gre

 • Kako bi nekomu povedal, da ti veliko pomeni?

rad te imam, ponosen sem nate, pomeniš mi vse na svetu, vedno ti bom pomagal, ker si moj najboljši prijatelj

Delavnica ČLOVEŠKA VERIGA

 1. Učenci oblikujejo krog, vsak spregovori o različnosti med njim in sošolcem, ki stoji na njegovi levi strani (jaz imam črne lase, a moj sošolec ima rjave).
 2. Ko pridejo vsi na vrsto, prvi učenec spregovori o podobnostih med njim in sošolcem na desni, ostali mu sledijo.

Pomembno je, da spoznajo, da smo si podobni, a tudi različni. Na ta način lahko izboljšamo komunikacijo, medsebojne odnose, učimo se sprejemati ljudi z njihovimi prednostmi, pa tudi pomanjkljivostmi …

Delavnica  SRCE

Na list z narisanim srcem odgovorijo na vprašanje, kdo zaseda prostor v njihovem srcu (več razdelkov), in – katero sporočilo od teh oseb je za njih pomembno.

Delavnica KAJ SE SKRIVA V IMENU

Učenci na list s tiskanimi črkami navpično napišejo svoje ime. Črke imena potem uporabijo kot del besed, ki jih dopišejo vodoravno. Besede predstavljajo informacijo iz njihovega življenja: stvari, ki jih radi počnejo, ljudi, ki jih imajo radi, hobije …

Nato učenci v paru drug drugemu predstavijo besede, ki so jih uporabili pri dopolnjevanju svojega imena in povedo, kaj se skriva za temi besedami.

delavnica POZDRAV Z OPAZOVANJEM SVOJIH ČUSTEV

Učenci se v krogu predstavijo, spregovorijo o svoji družini, bratih, sestrah, prijateljih, konjičkih …

 – Delavnica POSLUŠANJE V PARIH (1. z zanimanjem; 2. z ignoriranjem)

 • Učence razvrstimo v pare ( rožice, živali, barve …);
 • vse osebe A dobijo delovni listek 1 z nalogo; osebe B teh nalog ne poznajo;
 • osebe B gredo pred vrata in dobijo navodilo, da bodo npr. Pripovedovali o preteklem dnevu;
 • osebe B se vrnejo v učilnico in pripovedujejo, osebe A jih v skladu z navodili pozorno poslušajo;
 • razgovor z osebami B o tem, kako so bili zadovoljni s poslušalci. Ugotovijo, da so jih poslušali z zanimanjem.
 • vajo ponovimo, tako, da osebe B ostanejo v razredu; dobijo delovni list 2;
 • osebe A gredo iz učilnice, kjer dobijo nalogo, naj pripovedujejo, kaj se jim je zgodilo zanimivega v nedeljo;
 • razgovor z osebami A o tem, kako so bili zadovoljni s poslušalci. Ugotovijo, da je bilo grozno, ker jih nihče ni poslušal.

POVZETEK:

Kako se počutimo, kadar nas drugi poslušajo?

Kako se počutimo, kadar nas drugi ne poslušajo?

Kako nekomu pokažemo, da ga pazljivo poslušamo?

Kakšno vedenje nam pove, da nas sogovornik ne posluša zbrano?

 

 – Delavnica BUJENJE Z DOTIKOM

Učenci miže sedijo v krogu. Učitelj (ali učenec) je v sredini kroga. Ko se nekoga dotakne, ta odpre oči in stopi v sredino kroga ter nadaljuje z bujenjem naslednjega.

Igra je končana, ko se ‘’prebudijo’’ vsi učenci v skupini.

Delavnica OPAZOVANJE

Učenci so razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je dobila en primer, v katerega so se morali vživeti. Najprej se med sabo pogovorijo. kaj bi naredili v taki situaciji, nato pa to predstavijo še ostalim skupinam.

Sošolci lahko dodajo še svoje predloge.

Na koncu delavnice ugotovijo, da je tudi opazovalčeva vloga zelo pomembna.

 Delavnica TRI ŠKATLE

Vsak učenec dobi tri listke, na katere napišejo:

– Rad bi premagal …
– Obžaluje …
– Ena mojih velikih težav je …

Vsak listek odložijo v svojo škatlo. Nato iz škatel vlečejo listke, pokomentirajo zapisano in iščejo rešitve.

 

Pripravili smo  Vodič za učitelje, naslovnica za portfolio učencev in potrdila za učence.