Delavnice Kdo sem jaz

letošnjem šolskem letu smo izvajali delavnice na temo Kdo sem jaz in sicer v dveh oddelkih, ki sta neposredno vključena v projekt, 6. b in 6. c.

Pripravili smo Vodič za učitelje, naslovnica za portfolio učencev in potrdila za učence.

  1. Razredni ali osebni grb

Učenci so pri razredni uri izpolnjevali »razredni grb«, z namenom ugotoviti počutje v razredu.

Delavnico izvedemo tako, da vsak učenec izpolni svoj učni list. V vsak del grba nekaj napiše ali nariše risbo ali simbol. V trak pod grbom napiše kako se v razredu počuti.

Osebni grb pripravijo učenci z namenom medsebojnega spoznavanja na način, ki utrjuje njihovo samozaupanje in za oblikovanje in utrjevanje zdravih odnosov v skupini. Učenci v prvi kvadrant napišejo/narišejo, kar jih veseli početi v prostem času, v drugega nekaj pozitivnega o svojem delu, v tretjega nek cilj, ki bi ga radi dosegli in v četrti  kvadrant nekaj o sebi. V trak pod grbom pa napišejo geslo, ki se jim zdi značilno zanje, ali pa nekaj, po čemer naj bi si jih drugi zapomnili.

2. delavnica: Spoznavanje skozi neverbalno komunikacijo

Cilj: Sam najdeš svoje mesto v krogu

Aktivnost: Abeceda imen

Učitelj predlaga novo zaporedje. Stol na katerem sedi, bo rezerviran za tistega udeleženca, katerega ime se začne s črko A ali s katero od začetnih črk abecede, ostali pa se bodo razporedili v abecednem zaporedju v smeri urinega kazalca. Ko vsi zasedejo svoje mesto v tej abecedni krožni verigi, jo še enkrat preverimo tako, da glasno izgovorimo svoja imena.

Pri naslednji dejavnosti so se presedali glede na določeno lastnost, kar jim je bilo zelo všeč. Učitelj reče: “Presedejo naj se vsi, ki …” in učenci se presedejo. Predloge lahko podajajo tudi učenci.

3. Pozitivni krog

Namen delavnice je, da se učenci naučijo ceniti svoje pozitivne lastnosti, pa tudi pozitivne lastnosti svojih sošolcev ter jih tudi izražati.

Učenci so postavljeni v krogu, na hrbtu imajo z lepilnim trakom prilepljen list papirja. Sošolci napišejo vsakemu eno pozitivno lastnost, ki jo pri njem prepoznajo. Ob koncu dejavnosti lahko vsak prebere, s katerimi pozitivnimi lastnostmi so ga sošolci označili.