Varnost v spletu

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z ozaveščanjem mladih o varni rabi interneta. V ta namen smo se pridružili akciji Safe.si – Mesec varne rabe interneta, s čimer smo pridobili paket aktivnosti, ki jih učitelji izvajajo na razrednih urah.

V vseh oddelkih od 5. do 9. razreda so učenci deležni dvourne delavnice na teme varne rabe interneta in sicer:

5. razred – Spletni bonton

6. razred – Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami

 

7. razred – Spletno nasilje in ustrahovanje

8. razred – Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij

9. razred – Lažne informacije in prevare na internetu