Z učenci v Bolgariji

Kratkotrajno izmenjavo skupine učencev smo realizirali od 16. do 20. aprila 2018 na partnerski šoli OŠ Elisaveta Bagriana v Bolgariji.

Štiri učiteljice in šest učencev smo se tako na srečanje v Bolgarijo odpravili že v nedeljo, 15. aprila 2018, ko smo v jutranjih urah pomahali zaskrbljenim staršem v slovo. Nekateri učenci so potovali prvič z letalom, tako da je bilo pričakovanje naše “dogodivščine” toliko bolj zanimivo.

Pozno popoldne smo stopili na bolgarska tla v Sofiji, kjer so nas že pričakovali vodja projekta bolgarske šole in španska ekipa. Z avtobusom smo se vsi skupaj odpeljali do Slivna – med učenci se je takoj vzpostavila vez – triurno potovanje so si krajšali z medsebojnim spoznavanjem in prepevanjem znanih pesmi. Okoli polnoči smo prispeli pred šolo – našo partnerico v projektu, kjer so nas pričakale družine gostiteljice – učenci so prebivali pri bolgarskih sovrstnikih.

Zaradi tragičnega dogodka v bolgarskem kolektivu (v petek pred našim prihodom sta se dve učiteljici ponesrečili – ena smrtno, druga s hudimi poškodbami) je bil program našega srečanja nekoliko prilagojen. Žal nam zaradi žalovanja niso zmogli prikazati “vsakdanje” življenje na šoli. So se pa potrudili, da so nas vseeno sprejeli in smo lahko ključne načrtovane aktivnosti vseeno izpeljali:

– učitelji smo predstavili refleksije in analizo predhodno izvedenih delavnic z učenci na temo Kdo sem jaz

– učenci so predstavili lastno državo, domači kraj in šolo

– predstavili smo ovitke za mapo Več kot spričevalo

– predstavili smo šolske himne

– učitelji smo predstavili dejavnosti, ki jih že izvajamo na šoli in povečujejo občutek pripadnosti šoli in državi ter si s tem izmenjali primere dobre prakse

– z učenci smo pripravili načrt dejavnosti za dvig pripadnosti šolski skupnosti, ki ga bomo poskušali uresničiti na lastni šoli

Bolgarski tim nas je kljub žalovanju počastil s prireditvijo, na kateri so pokazali, kako zelo so ponosni, da so Bolgari. Velik poudarek na šoli dajo plesnemu izražanju, kar so nam (zaradi okoliščin) prikazali samo v posameznih razredih.

Obiskali smo tehnično fakulteto, ki izobražuje poleg strokovnih smeri tudi pedagoško. Naš projekt smo predstavili tudi na srečanju z vodjo Zavoda za šolstvo. Poleg predstavitve projekta in države, od koder prihajamo, jo je zanimalo stanje v naši državi glede priseljencev na šoli in osipništvo ter načini reševanja teh težav.

Veliko je bilo priložnosti za neformalno učenje tujega jezika in socialnih veščin, saj smo preživeli tako učenci kot učitelji iz vseh treh držav veliko časa skupaj.

O našem srečanju v Bolgariji so vodja šolskega projektnega tima Mojca Klinec in trije učenci, predstavniki ekipe, Julija, Dijana in David poročali na Radiu Koper. Predstavili so namen našega projekta, potek srečanja v Bolgariji, razlike, ki so jih opazili ob bivanju v Bolgariji in kaj vse so se ob tem naučili.