2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 so aktivno vključeni v projekt učenci 8. b in 8. c razreda.

Šolski projektni tim sestavljamo:

Suzana Harej, koordinatorica projekta

Janez Kobe, ravnatelj

Mojca Klinec, vodja šolskega projektnega tima

Irana Žorž Kisilak, pedagoginja

Lilijana Sulič, socialna delavka

Doris Lozej, psihologinja

Tanja Kogoj, razredničarka, 7. c

Katjuša Batič, učiteljica

Tanja Batistič Poljšak,razredničarka 8. b

Tatjana Boscarol, učiteljica

Anja Peric, učiteljica