O projektu

»Jaz in Ti v Družbi« (MeYou  Society) je projekt odobren v sklopu EU programa Erasmus+ iz poglavja Strateška partnerstva na področju splošnega izobraževanja med samo šolami. Projekt bo trajal tri leta, od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2020. Naša šola bo kot koordinatorska šola sodelovala še z dvema partnerskima šolama, s šolo Colegio Villa Fátima iz Burriane (Španija) in PS »Elisaveta Bagriana« iz Slivna (Bolgarija).

Cilj projekta je razvijanje socialnih kompetenc za zmanjšanje medvrstniškega nasilja. V ta namen bomo izvajali različne aktivnosti za:

  • spoznavanje in sprejemanje lastnih občutkov, čustev in vrednot,
  • spoznavanje in sprejemanje medosebnih, medgeneracijskih in kulturnih različnosti
  • razvijanje občutka pripadnosti šolski skupnosti in spodbujanje domoljubja.

V okviru projekta bomo pripravili tudi program “Več kot spričevalo” z delovnimi listi za učence, priročnikom za učitelje in evalvacijskimi vprašalniki. Program »Več kot spričevalo« bo razdeljen na tri dele: Kdo sem jaz, Jaz in ti, Jaz in družba.

wordle mysociety