Diseminacija projektnih rezultatov

V sredo, 12. 2. 2020, in v četrtek, 13. 2. 2020, je na naši šoli potekalo izobraževanje učiteljev, na katerem so pedagoginja, psihologinja in socialna delavka predstavile delavnice 1. dela programa Več kot spričevalo: “Kdo sem jaz” ter 2. dela “Jaz in Ti”. Seminarja so se udeležile učiteljice naše šoli ter učiteljice OŠ Kanal. Preko izkustva so spoznale predstavljene delavnice, kar jim bo omogočilo lažjo izvedbo v razredu.

Gradivo 1. dela Več kot spričevalo: Kdo sem jaz je javno dostopno na naslovu: http://url.sio.si/1del_kdo_sem_jaz

Gradivo 2. dela Več kot spričevalo: Jaz in Ti je javno dostopno na naslovu: http://url.sio.si/2del_jaz_in_ti

Nekaj misli udeleženk:

»Počutila sem se zelo sproščeno, umirjeno, brez zadrege »kaj si drugi misli o meni«, veliko sem se naučila, obnovila … Vse mi bo zelo uporabno.«

»Delavnice – igre za otroke so izredno simpatične in smiselne, ker nevede spodbujajo, da razmišljajo o sebi in bližnjih. Spravijo te v dobro voljo in spodbujajo, da se trudiš.«

» Čas je zelo hitro minil, delavnice so zanimive, koristne in jih bom uporabila kot razrednik in tudi doma. Veselim se tretjega dela.«

»Počutila sem se odlično, dobila sem veliko veliko dobrih idej za delo z učenci.«